En färsk revolution för din hud

Våra första färskformulerade produkter är här

Vad är färsk hudvård

Färsk vs. traditionell hudvård
- vilka är skillnaderna?

"Jag grundade Skinome Project, som är en plattform under ständig utveckling, i syfte att erbjuda lösningar och information baserat på vetenskap. Det är min ambition att göra kunskapen om huden mer tillgänglig så att vi, forskare, användare och producenter, kan nyttja den kunskapen - tillsammans.”

Johanna Gillbro PhD
Grundare
Vårt löfte till din hud

Inga onödiga ingredienser
eller tillsatser

Vårt löfte till din hud

Stötta och skydda din hudflora
= mikrobiomet

Vårt löfte till din hud

Alltid berätta vad våra produkter
innehåller och varför

Förvaras bäst kallt

För en bättre planet

Våra flaskor är gjorda av
Ocean Waste Plastic