Framtidens hudvård kryllar av bakterier - Skinomeproject.com

Framtidens hudvård kryllar av bakterier

I Hudbibeln skriver jag en hel del om biotika, d v s pro-, pre- och postbiotika i hudvård. De flesta produkter på marknaden innehåller döda bakterier alternativt det som bakterierna har tillverkat s k postbiotika. Ett fåtal produkter finns med probiotika, alltså levande bakterier. Oftast då i form av levande mjölksyrabakterier som vi normalt inte har i så stor utsträckning i huden, utan istället i tarmen eller i det vaginala området.

Framtiden ligger troligen i applicering av hudegna bakterier. Alltså av bakterier som existerar i en frisk hud. Forskningen håller just nu på att kartlägga och försöka förstå vilka bakterier och andra mikroorganismer som definierar en frisk hud. Tanken är att man ska odla upp dessa mikroorganismer och transplantera dem till en hud som inte är lika frisk

Första studien på en sådan hudöverföring är redan gjord. Patienter med eksem sprayades med hudbakterier (roseomonas mucosa) från personer med normal hud. Studien visade att eksemet förbättrades markant inom ett par månader om man sprayade två gånger per vecka. Denna intressanta studie gjordes i USA, 2018 (1). Det är viktigt att nämna att det är en mindre studie. Det krävs fler och mera omfattande studier för att bekräfta resultatet.

Om det här visar sig vara en framgångsrik behandling kan vi i framtiden också tänka oss en dagkräm med s. epidermidis, alltså med den bakterie som hämmar tillväxten av de bakterier som utvecklar akne och eksem. Just probiotika som är gjord av s. epidermis håller ett start-up bolag i USA på att utveckla. Tanken är att man sen ska kunna spraya eller smörja det på huden. I skrivande stund genomför företaget kliniska studier och vi vet ännu inte resultatet av dessa.

Precis den här typen av bakterieöverföringar har man gjort en längre tid med avföring då riktat till tarmens mikrobiom. Resultaten har varit bra när det gäller behandling av till exempel en diarrésjukdom orsakad av bakterien c. difficile.

Forskningen på probiotika av hudegna bakterier är fortfarande i sin linda men kanske är det så att framtidens hudvård kryllar av bakterier. Och fram till dess vi vet mer – var snäll mot de du har.

Referenser

1. Myles IA, Uzel G, Datta SK. First-in-human topical microbiome transplantation with Roseomonas mucosa for atopic dermatitis. JCI Insight. 2018;